Y's Men på Himmelske dage i Roskilde - Grib Fremtiden.

Y’s Men Region Danmark var med på de Himmelske Dage, som blev afviklet i Kr.Himmelfartsferien med temaet: Grib Fremtiden. 

Klubberne på Sjælland og Fyn havde arrangeret deltagelsen i festivalen med en Y’s Men stand, som de bemandede fra torsdag eftermiddag til lørdag aften.
Der var et godt besøg på standen, som lå centralt. Der var gensyn med Y’s Men fra alle dele af landet, der var besøg af nysgerrige, som fik en god snak med de frivillige på standen, og der kom  kirkefolk,som ikke på forhånd kendte Y’s Men. Der blev snakket om vejret, om de himmelske dage og ikke mindst om Y’s Men.

Samtidig blev der budt på kaffe og småkager til dem, der havde tid til det imellem de mange programpunkter. Alt i alt blev der udskænket 300 kopper kaffe. Der var også nogle udfordringer og mørke skyer ved arrangementet. Helt bogstaveligt kom der byger hen over festival området flere gange over de tre dage, og så var der pludselig ingen besøgende i den tid, det varede. Heldigvis kom solen hurtigt tilbage hver gang og alt var snart tørt igen.

Tre foredrag, som var forberedt faldt dog lidt til jorden. Der var en stærk konkurrence mellem mange forskellige foredrag og debatarrangementer, så det var svært at slå igennem. Skiltning og informationssystemer var heller ikke optimalt, og det bidrog altsammen til et meget lille fremmøde. Det var synd, for der var forberedt tre gode foredrag.

Eet af foredragene tiltrak tilstrække gt med besøgende til at blive gennemført. Det var Ditte Engelbrecht Sørensen fra Make Them Smile, Kenya, der kunne give en engageret og levende førstehåndsberetning omet af årets Regionsprojekter. Men det var ærgerligt, at der ikke var flere der mødte op.

Til gengæld fik vi mange gode kontakter, som v i kan håbe på, bliver til noget. Det er vigtigt at Y’s Men viser sit ansigt ved sådanne arrangementer, så vi spreder kendskabet til og interessen for at blive Y’s man, og såvi gør os klar til at gribe fremtiden!

Henning Thomsen