Ansøgning om støtte til projekter

Y’s Men Region Danmark yder hvert år støtte til ét eller flere projekter, som udvælges blandt indkomne ansøgninger.
Interesserede organisationer opfordres til at indsende ansøgning om økonomisk støtte til et projekt, der planlægges igangsat i
2021-2022 enten i Danmark eller udlandet.

Det samlede støttebeløb, som forventes indsamlet i perioden juli 2021-juni 2022 ligger størrelsesordenen DKK 1.4 Mill. Støtten
ydes som et engangsbeløb, men kan deles på flere ansøgere/projekter.

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på, at:

  1. Projektet gennemføres på basis af et kristeligt eller humanitært idégrundlag.
  2. Projektet tilgodeser en aktiv udvikling til gavn for mennesker.
  3. Støtten er en nødvendighed for at projektet kan igangsættes/gennemføres.
  4. Y’s Men i indsamlingsperioden kan følge projektet, bl.a. ved at der leveres billeder og artikler om projektet.
  5. Der kan indgå unge eller seniorer som volontører i kortere eller længere perioder.

Ansøgningsskema kan hentes her, eller rekvireres pr. e-mail til sekretaer@ysmen.dk, hvor yderligere oplysninger også kan rekvireres.
Ansøgninger med bilag fremsendes pr. e-mail til sekretaer@ysmen.dk

Alle oplysninger og dokumenter vedr. ansøgning skal indsendes i én og samme PDF-fil.

Ansøgninger modtaget efter den 26. september 2020 kan ikke forventes at komme i betragtning.