Hjælp YMCA i Moldova ved at støtte et ungdomsarbejde med opførelse af et ungdomscenter i landsbyen TREBUJENI i Moldova

Opførelse/færdiggørelse af Ungdomscenter fase 4 og 5. Ungdomscenteret anvendes af YMCA’s medlemmer til uddannelsesophold, og planlægges også anvendt af andre lokale kirkelige- og idrætsorganisationer fra såvel Moldova som Internationalt.

Samarbejdsparter

Y’s Mens medlemmer/klubber i Danmark, Y’s Men’s Club Chisinau, Moldova og YMCA, Moldova

Projektet - plads til aktiviteter

Et stort område i tilslutning til byggegrunden er anvendeligt til op mod 1.000 telte i forbindelse med afvikling af udendørs spejder-aktiviteter og camps.

Fase 3 af byggeprojektet

er igangsat det rummer bl. a. spisesal til 120 deltagere. 

Der anvendes så vidt muligt lokale byggematerialer i byggeprocessen.

Alle disse unge mennesker glæder sig til at tage hele Ungdomscenteret i Trebujeni i anvendelse. YMCA/ Y’s Men’s Club Chisinau, Moldova

Hvordan støtter jeg projektet >>

EFFEKT AF BYGGEPROJEKT

Nye langsigtede uddannelsesprogrammer for unge inden- og udenfor organisationen YMCA og  nye former for rekreative aktiviteter, der bidrager til den fysiske og sundhedsmæssige udvikling af unge.

Antallet af deltagere på kulturelle og uddannelsesmæssige arrangementer vil stige. Kvaliteten af disse arrangementer vil stige og vil have en vigtig indflydelse på samfundsudviklingen
Partnerskabsprojekter og programmer gennemføres i samarbejde med NGO'erne fra andre byer i Moldova og med internationale organisationer  YMCAs finansielle situation vil i høj grad forbedres på grund af de mange forskellige indtægtskilder og forøgelse af andelen af egne indtægter.
Udførelse af lokale offentlige initiativer – lejrskoler, konferencer for uddannelsesinstitutioner, udstillinger af lokale kunstnere, samarbejde med non-profit organisationer – møder med repræsentanter for non-profit organisationer.
Oprettelse af relationer med repræsentanter for non-profit organisationer og offentlige institutioner og yderligere at centeret betragtes som et tourist-resort område, der giver mulighed for økonomisk indkvartering af turister på rejse på tværs af Moldova, der samtidig kan bidrage til multikulturelle kommunikation og markedsføring af landet
Tourist camp for out-of-town familieferie for medlemmer af YMCA og alle moldoviske borgere, cyklister og sportsudøvere
En kilde til indkomst og forøgede ressourcer for landsbyen Trebujeni med rimelig individuel frivillig bistand og løn til de lokale, der arbejder i "Youth Center".