Den indsamling som Region Danmark har iværksat i marts 2022 fortsætter.

Vi hører stadig om de grusomme krigshandlinger i Ukraine og derfor er kontoen, for gennem vores organisation at hjælpe ofrene for krigshandlingerne i Ukraine, stadig åben.

Regionsledelsen vil kanalisere de indsamlede midler videre gennem Y’s Men International, i tæt samarbejde YMCA Europa eller direkte til vores klubber i de lander der ligger i forbindelse med Ukraine. Dermed vil vi sikre pengene kommer videre til ofrene. Afhængig af hvor mange midler vi kommer til at råde over, vil vi evt. kunne tilgodese specifikke ansøgninger.

Personlige indbetalinger som er ledsaget af navn og Cpr nr. vil blive indberettet til SKAT for derved, får giveren fradrag for det indbetalte beløb.