FRA CLUB INGRAS NYTÅRSHILSEN TIL BILLUND Y’S MEN’S CLUB

Vi har flyttet computerne fra et lokale på skolen, hvor de stod uanvendelige – uden ledninger, keyboards og mus. Herefter konfigurerede vi alt udstyret, installerede nyt software og forsynede dem med nødvendigt tilbehør. Vi besøgte også børnehjemmet og forærede også dem gaver. I år besluttede vi at besøge de børn, der ikke kunne komme i skole på grund af sygdom. Læs mere >>

Af Jan Danielsen, RSD f. ASF og KFUM- KFUK

Tak til de klubber der har støttet ASF-fonden i dette klub år.

Håber der er flere klubber, der vil støtte med et stort eller lille beløb, så der også er midler at dele ud til ledertræning i KFUM og KFUK og KFUMS Idrætsforbund det næste Klubår.

Læs mere her >>


DET INTERNATIONALE MIDTÅRSMØDE 2015 FANDT STED I BANGKOK FRA. 13. – 17. FEBRUAR. 2015.

Forud var der et 2 dages overbliks møde i IP-troika (Past International præsident, International præsident og International præsident elect), generalsekretær samt nyvalgte International skatmester og formanden for BF-rejseplanlægning.

Midtårsmødet startede med 1 dags træning for de kommende 9 nye Areapræsidenter.

Mødet har primært til formål at følge op på vore mange programmer og aktiviteter, samt opstille mål for kommende Y´s Men år. Læs mere >> 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

6. marts 2015 - 8. marts 2015

Area Council meeting - spring
[more]
20. marts 2015

kandidatforslag til RLME
Sidste frist for kandidatforslag til RLME i Sektion Nord 1,...[more]
20. marts 2015

varsling af generalforsamlingen
[more]
1. april 2015

udsendelse af stemmesedler valg til RLME
Sidste frist for udsendelse af stemmesedler for valg til...[more]