Så er vandtårnet på plads i Houpou

Opdatering fra skattefradragsprojektet i Cameroun: med bygning af et vandtårn er projektet kommet et skridt nærmere målet om at sikre rent vand, strøm og lys til klinikken.

Vandtårnet er et vigtigt led i projektet, da det er nødvendigt at placere vandbeholderen højt for at kunne skabe det nødvendige tryk i vandsystemet. Læs mere >>

Henrik Goldschmidts musikskoler for børn- og unge

HJÆLP DISTRIKT SYDØSTJYLLAND MED AT GØRE EN FORSKEL

De 10 klubber i Distrikt Sydøstjylland er gået sammen i et nyt projekt, hvor det handler om at skaffe brugte musikinstrumenter til et freds- og forsoningsprojekt i København.

Læs mere >>


CHANGE AGENTS (FORANDRINGS AGENTER)

RD Knud Hougaard Klausen har stillet de to change agents, Maj og Casper tre spørgsmål:

Hvorfor Change Agent? - Hvad får vi ud af det? - Hvordan får vi den viden bragt videre til andre i KFUM & KFUK i Danmark? Læs mere >>


Nu er tiden kommet, hvor vi skal grave talenterne op.

Madkasserne skal gerne samle penge ved salg af julenødder, gættekonkurrencer, småkager eller en julehistorie. Læg f.eks Tof madkassen eller pungen på julefrokostbordet. 
Læs mere >>

FAMILIEKLUBBEN – Y’s Men regionsprojekt

Hvad gør vi?

En stor del af arbejdet med familierne handler om rammer, omsorg, gode oplevelser, inspiration og nyt mod. Vi skaber rammer, der er trygge, og lærer hermed familierne selv at efterleve og sætte gode rammer for deres liv. Læs mere >>


EN FÆLLES VISION MELLEM DANMARK OG CAMEROUN

Y’s Men i Danmark og kirken i Cameroun arbejder i to meget forskellige verdener, men visionen om at hjælpe mennesker til et bedre liv er fælles for begge.

Det stod hurtigt klart, da Y’s Men’s danske ledelse mødtes med Robert Goyek, som står i spidsen for Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun.

Læs mere >>TØJDYRET TOPPER MØDER KUMBUKANI, IDES, BOTHA OG TAMALAI

'Historier om verdens uretfærdighed' tager tøjdyret Topper på oplevelser i Afrika og møder børn, der har forskellige udfordringer i dagligdagen.

Kumbukani må klare sig uden sine forældre, Ides går ikke i skole, Botha sidder i kørestol og Tamala må hver dag gå langt efter vand. Læs mere >>

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2014 maximalt fratrækkes med i alt kr. 14.800 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

16. januar 2015 - 17. januar 2015

Ledelses- og rådsmøde
Ledelses- og rådsmøde på Diakonhøjskolen i Århus[more]
18. januar 2015

Internationale kirkedag
[more]
31. januar 2015

Træning for DGE m.m.
Træning for DGE + DGEE +   RLME og 1. års...[more]
27. februar 2015 - 28. februar 2015

Ledelsesmøde i Struer
Ledelsesmøde med Ledsager i Struer[more]