Det internationale samarbejde som Y’s Men International Region Danmark deltager i omkring ROLL BACK MALARIA, har netop markeret 500 dages milepælen for afslutningen af projektet. Læs mere >>

YS MEN OG MISSION AFRIKA BYGGER BRØND I HOUPOU

Ys Men i hele Danmark støtter i år projektet ”Bedre Sundhed Redder Liv”.

Projektet skal sikre rent vand, strøm og lys til sundhedscentret i Houpou i Cameroun.  

Mere >>

STØTTE TIL PROJEKT

Y's Men Region Danmark støtter hvert år et eller flere projekter af kristelig eller humanitær art. Interesserede opfordres derfor til at indsende anmodning om økonomisk støtte til et projekt. Læs mere >>


 
 

PRÆSIDENTERNE KLÆDT PÅ TIL DET NYE KLUBÅR

Af Evan Johansen, tjenesteleder for pressearbejdet

228 præsidenter, distriktsguvenører og tjenesteledere var lørdag 30. august samlet til det årlige præsidentmøde på Lunderskov Efterskole.

Ved mødet blev der bl.a. orienteret om arbejdsårets regionsprojekter. I tilknytning til temaet bidrog forstander for Diakonhøjskolen, Jens Maibom med tanker og understregede, at det handler om at se verden som den er. Læs mere >>


TIME OF FAST PROJEKTER 2014-15

International counsil har igen i år valgt projekter, som vi skal støtte økonomisk gennem "Time of Fast" (ToF). I Europa er der således et spændende projekt, startet op af YMCA og Y’s Men’s klubbene i Holstebro med at starte en genbrugs forretning i Gjakova, Kosovo. Læs mere >>

 

Unge har nu mulighed for at lære engelsk og computer

Y’s Men fra Danmark på besøg i en ungdomsklub

NYT FRA CAMBODIA - House of Care

Udgangen af september markerer afslutningen på vort samarbejde med Y’s Men Danmark. Et samarbejde der startede i juli 2012, og som har medført oprettelse af 10 ungdomsklubber på landet, for i alt ca. 500 unge. Vi siger tusind tak for det gode samarbejde. Læs mere >>


 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2014 maximalt fratrækkes med i alt kr. 14.800 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

3. oktober 2014 - 4. oktober 2014

Ledelsesmøde i Ringkøbing
ledelsesmøde med ledsager i Rngkøbing[more]
7. november 2014 - 8. november 2014

Træning for DGE m.m.
Træning for DGE + 1. års RLM og 2.års RLME på...[more]
21. november 2014 - 22. november 2014

Ledelsesmøde i Halsnæs
Ledelsesmøde i Halsnæs med ledsager[more]
16. januar 2015 - 17. januar 2015

Ledelses- og rådsmøde
Ledelses- og rådsmøde på Diakonhøjskolen i Århus[more]