Annoncer

Klik på billedet for at se programmet eller klik her for følgebrev >>

Nu går projektarbejdet i Houpou, Cameroun ind i slutfasen

Takket være det meget flotte indsamlingsresultat for Skattefradragsprojekt 2014 kan arbejdet på Sundhedsklinikken i Houpou nu snart få en flot afslutning. Håndværkerne er i gang med at nedlægge vandrør fra vandtanken til klinikken. Læs mere >>

Tænk hvad man kan få ud af regnvand.

Alt liv afhænger af regnvand. Planter, dyr og mennesker. I Alssund YMC har vi fundet en ny dimension på vand. 

For kun 8 timers vandsugning kan det finansiere KHMER kids: For 90 kr. pr. mdr. får et  barn adgang til bl.a. - Skolegang i landsbyskolen, ekstra undervisning i børne- & ungdomsklub, personlig udvikling gennem sport og leg, Undervisning om børnerettigheder, sundhed & hygiejne m.m. Læs mere >>



 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2014 maximalt fratrækkes med i alt kr. 14.800 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

31. januar 2015

Træning for DGE m.m.
Træning for DGE + DGEE +   RLME og 1. års...[more]
27. februar 2015 - 28. februar 2015

Ledelsesmøde i Struer
Ledelsesmøde med Ledsager i Struer[more]
6. marts 2015 - 8. marts 2015

Area Council meeting - spring
[more]
20. marts 2015

kandidatforslag til RLME
Sidste frist for kandidatforslag til RLME i Sektion Nord 1,...[more]