Konfirmandtræf på Svankjær Efterskole

TILLYKKE KONFIRMAND

I Mickey-Mouse t-shirt og med cap på hovedet springer han rundt i hallen mellem godt 400 konfirmander. Han har besøgt 7 kontinenter og 80 - 90 lande, bl.a. Iran og Irak. Han er tidligere Robinson-deltager og har virkelig prøvet mere end de fleste. Læs mere >>

Broderclubsamarbejde mellem Åsane ved Bergen og Grenaa ’s Men’s Club

I Grenaa Y’s Men’s Club har vi igennem flere år søgt efter en broderklub.  Der skete endelig noget ved Verdenskonventet i Herning i 2009, hvor vi talte med flere nordmænd. Nogle sagde nej, men så fandt vi endelig en klub, som sagde ”jo”, men vi skal lige have det drøftet i klubben derhjemme. Læs mere >>

The Windows of OPPORTUNITY

My understanding of the term ‘opportunity’ is best summed up in this quote from the American writer, Thomas “Tom” Peters:
“If a window of opportunity appears, don’t pull down the shade.” In other words, if you see an opportunity to make a difference in at least one person’s life, don’t run away from it; run towards it. Read more >>


 
 


 
 
 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

1. april 2015

udsendelse af stemmesedler valg til RLME
Sidste frist for udsendelse af stemmesedler for valg til...[more]
30. april 2015

Forslag til generalforsamling
Sidste frist for forslag til generalforsamlingen, herunder...[more]
8. maj 2015 - 9. maj 2015

Ledelsesmøde i Skjern
Ledelsesmøde med ledsager i Skjern[more]
13. maj 2015

Indkaldelse til generalforsamling
Udsendelse af endelig indkaldelse og dagsorden til...[more]