Free meals – madpakker til hjemløse

ved IPIP Poul V. Thomsen

Distriktsguvernør 2013 – 2014, George Abraham i Chennai-Madras (verdens højeste Y’s Man 2,15 m) har organiseret uddeling af varme madpakker og rent vand i plasticposer til hjemløse. Læs mere >>

Snapper og Y's Men i Malavi

Nyt Sigurd og Snapper projekt skal fortælle danske børn om verdens uretfærdighed. 23 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, alle sogne og alle friskoler er blandt modtagerne af det nye ulandsoplysningsmateriale, der udkommer i september 2015.

Hele artiklen kan læse i vores nyeste udgave af magasinet WAI

Læs mere >>


FAMILIEKLUBBEN – En håndsrækning til udsatte familier.

På en skole er spisepausen netop startet. De 23 børn i 2.b tager deres madkasser frem, og læreren går rundt og småsnakker med børnene. 

Hun lægger mærke til, at Janni ikke har taget låget af madkassen. Det går op for læreren, at madkassen er tom, og at Janni er flov over, at mor ikke har givet hende mad med i skole. 

Det er hverdagen for mange børn i Danmark.

At vokse op i en familie med fattigdom, psykisk sygdom, misbrug eller andre store problemer. At være overladt til sig selv og i værste fald blive udsat for overgreb af forskellig slags: Mere >>


Computer-kursus for frivillige klub-lærere

I maj måned var der 3 nationale fridage dem brugte vi till at afholde et computer-kursus Mere >>

YS MEN OG MISSION AFRIKA BYGGER BRØND I HOUPOU

Ys Men i hele Danmark støtter i år projektet ”Bedre Sundhed Redder Liv”. Projektet skal sikre rent vand, strøm og lys til sundhedscentret i Houpou i Cameroun.  Mere >>

Bekæmp Malaria

Hvert år dør omkring tre mill. mennesker. Y’s Men er med i projekt Roll Back Malaria, et netværk under FN. Mere >>


Lejr for bedsteforældre og børnebørn. KFUM´s Idræt inviterer. Y´s Men har mulighed for aktivt samvær med børnebørn i efterårsferien. Mere >>

Regionskonference 2015. 
S
e videoklip fra Horsens ved at klikke på billedet.

Regionsprojektet  2011/12 - Børnelandsbyen i Sumbawanga, Tanzania, er indviet og taget i brug. Mere >>

 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2014 maximalt fratrækkes med i alt kr. 14.800 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

13. september 2014

Chartring Lundenæs Y's Men's Club
[more]
3. oktober 2014 - 4. oktober 2014

Ledelsesmøde i Ringkøbing
ledelsesmøde med ledsager i Rngkøbing[more]
7. november 2014 - 8. november 2014

Træning for DGE m.m.
Træning for DGE + 1. års RLM og 2.års RLME på...[more]
21. november 2014 - 22. november 2014

Ledelsesmøde i Halsnæs
Ledelsesmøde i Halsnæs med ledsager[more]