SÅ ER LYSET TÆNDT og der er vand i hanerne I HOUPOU

Nu er der kommet lys i loftet og vand i hanerne på sundhedsklinikken i Houpou.

Y's Men Danmark og Mission Afrika samlede i 2014 i fællesskab ind til vand, strøm og lys til klinikken, og med opsætningen af solcelleanlæg er projektet nu færdiggjort.

Det betyder også, at kvinderne er glade for at de nu kan bruge tiden på noget mere indholdsrigt  Læs mere >>

Oplevelser og minder gennem mange år i Kalundborg Y's Menette Club

På ”Spildopmagerne” oplever vi et godt samarbejde og fællesskab med Y’s Men’s klubben.

Mange Y’s Menetter arbejder hver uge med sortering, oprydning og sætte på plads, herved får Y’s Menette klubben tildelt en del af det årlige overskud. Godt 200. 000 kr. kan Kalundborg Y’s Menette Club hvert år uddele til humanitære og sociale formål såvel lokalt, regionalt som internationalt.  Læs mere >>


FAMILIEKLUBBEN – Y’s Men regionsprojekt (juli 2014-juli 2015)

Café Jydepotten i Grindsted. Den første tirsdag i måneden serveres syrisk mad, og det er vældig populært. Der er mange syrere tilknyttet familieklubben, og det er ofte familier med store vanskeligheder. Læs mere >> 

Nyttige Informationer

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

GIRO giro nr. 3113922 eller: på  2380  6446-277-195

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Indbetalingskort kortart 73< kreditornr. 88 150 287

eller på  reg. nr. 2380  kontonr. 8 478 810 971 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Fradrag for gaver til Y´s Men Region Danmark. Y’s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med skattefradragsret jf. LL § 8 A.

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2015 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.000 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

Specielt for Y’s Men Region Danmarks fortsatte godkendelse hos SKAT. Mindstekravet for fortsat godkendelse er at mindst 100 personer - der har oplyst cpr. nr. og navn i forbindelse med indbetaling – har bidraget med et samlet årligt beløb på over kr. 200 pr. person pr. år. Kun disse personer tæller med i opgørelsen af antal bidragydere. Tak for ethvert bidrag!

læs mere om fradragsreglerne...

Kalender

30. april 2015

Forslag til generalforsamling
Sidste frist for forslag til generalforsamlingen, herunder...[more]
8. maj 2015 - 9. maj 2015

Ledelsesmøde i Skjern
Ledelsesmøde med ledsager i Skjern Vi mødes i...[more]
13. maj 2015

Indkaldelse til generalforsamling
Udsendelse af endelig indkaldelse og dagsorden til...[more]
30. maj 2015

Møde med RSD
Møde med RSD'er på Diakonhøjskolen i Århus[more]