Fra tørdok til værft – en succesfuld modernisering for fremtiden!

Den 13. juli blev det planlagte forløb for Africa Mercy i tørdokken afsluttet, og skibet blev flyttet tilbage til DORMAC-skibsværftet i Durban, Sydafrika.

I løbet af den seks uger skibet var i tørdokken, blev skroget, akslerne og roret istandsat med stor succes. Vi kan med stolthed i stemmen fortælle at alle planlagte opgaver blev udført inden for den fastsatte tid. Vores tekniske besætning har haft en intens periode med mange lange dage og nætter for at fuldføre opgaverne og overholde tidsplanen - og det lykkedes!

Samtidig med tørdok opholdet blev kabyssen og spisesalen tømt for det gamle inventar, og nu begynder arbejdet med at udstyre de tomme lokaler med moderne faciliteter, bedre lydisolering og forbedret indretning. Dette er uden tvivl en af de mest betydningsfulde moderniseringer, der vil have stor indvirkning på vores frivilliges fremtidige ophold på hospitalsskibet.

I midten af juli påbegyndte vi arbejdet med at udskifte alle skibets tekniske ledninger for at sikre en mere stabil strømfordeling og net forbindelse i fremtiden. Dette arbejde fortsætter frem til september. Ved udgangen af august går vi i gang med ombygningen af hospitals- og apoteksafdelingen, der skal forbedre forholdene for patienterne og de behandlinger, de modtager. Omkring oktober forventer vi at være klar til at installere det nye hospitals- og apoteksudstyr, og hvis alt går efter planen, vil Africa Mercy igen være klar til at tilbyde operationer og uddannelse af sundhedspersonale i begyndelsen af december. Det bliver en stor dag, og Mercy Ships takker mange gange Y's Men's for den store opbakning til moderniseringen af skibet, der vil forlænge skibets levetid i mange år fremover.

Tilbage til nyhedslisten