Det er hverdagen for mange børn i Danmark. At vokse op i en familie med fattigdom, psykisk sygdom, misbrug eller andre store problemer. At være overladt til sig selv og i værste fald blive udsat for overgreb af forskellig slags:

 • mindst 50.000 danske børnefamilier er far eller mor psykisk syg
 • 22.000 børn vokser op i familier med alkoholmisbrug
 • 42.200 danskere levede i fattigdom i 2010 – heraf 10.700 børn under 18 år  (jf. fattigdomsgrænsen)
 • Ca. 15 pct. af børn og unge i alderen 3-19 år kan betegnes som udsatte eller marginaliserede.
   

Formålet med projekte

 • • At skabe kontakt og rammer, der kan hjælpe udsatte forældre med at udvikle forældreevner.
 • • At skabe den tillid hos familierne, der gør det muligt også at styrke samarbejdet med de kommunale myndigheder, hvor der er behov for det.
 • • At forebygge, at udsatte børn allerede fra starten af deres liv udelukkes fra samfundets fællesskab.

Hvordan?

De syv af KFUM’s Sociale Arbejdes sociale caféer, der deltager i regionsprojektet, vil tilbyde ugentlige eller regelmæssige spiseaftener for udsatte familier.
Måske tilbereder og spiser man maden sammen, måske samles man bare om måltidet og taler om de emner, der opstår ud af samværet.
På en skole er spisepausen netop startet. De 23 børn i 2.b tager deres madkasser frem, og læreren går rundt og småsnakker med børnene. Hun lægger mærke til, at Janni ikke har taget låget af madkassen. Læreren holder i det stille øje med pigen, som tavst følger de andre børns spisning, mens hun fumler lidt med sin madkasse. Da læreren spørger, om hun ikke skal spise, svarer pigen, at hun ikke er sulten. Bagefter går det op for læreren, at madkassen er tom, og at Janni er flov over, at mor ikke har givet hende madmed i skole. Janni ville ikke udstille sin families mangel på overskud.
Over tid opbygges en tillid, der gør det muligt at indgå i tættere forløb omkring forældre og børn. Der kan fokuseres på emner som børns udviklingsfaser, opdragelse, omsorg og sundhed. Derigennem klædes forældrene nænsomt på til at blive bedre forældre. Vi lægger vægt på, at netværket og spiseaftenerne skal tilbyde glæde, nærvær og kulturelle berigende input til familier, som normalt ikke er vant til overskudsagtige tiltag.
Caféens ledelse sørger for, at der til spiseaftenerne deltager såvel frivillige som professionelle. Det er vigtigt, at der er faglige kompetencer til stede i form af personer med viden om børn og familier, fx en pædagog, psykolog, socialrådgiver eller lignende.
De faste spiseaftener er skelettet i projektet, men de sociale caféer kan også lave andre arrangementer, fx:

 • Udflugter og oplevelser ud af huset og i fællesskab.
 • Børnegrupper uden forældre – et frirum med mulighed for at tale om,
 • hvordan de oplever familien. Dette kan styrke børnenes selvværd og selvforståelse.
 • Forældrene alene på tur eller til foredrag, besøg af socialrådgiver eller sundhedsplejerske.
 • Lektiehjælpsgrupper – evt. både for børn og voksne.
 • Koloni og ferieture

læs mere...