" Scouting in School "

Projektet “Scouting in Schools” er startet af KFUM-Spejderne i Danmark og er støttet af Y’s Men i Danmark og har til formål at starte spejderarbejde op på lokale skoler i Namibia med det overordnede formål at udvikle hele mennesker og engagerede, aktive og robuste borgere, som bidrager positivt til udviklingen i deres lokalsamfund.


Fire danske frivillige KFUM-Spejdere er netop vendt hjem fra to ugers træning, hvor de har været en del af den dansk-namibiske kursusstab. Solen bager over de knastørre græsarealer på Sarasunga River Lodge ved Rundu i den nordligste del af Namibia. Lige på den anden side af hegnet går hyrderne forbi med deres langhornede kvæg i en sky af støv og imellem støvskyerne ses Okavangofloden, som danner grænsen til Angola.
Efter flere online møder er programmet fra 2019 tilpasset og alle glæder sig til at modtage de 60 deltagende lærere fra 15 af skolerne i området. Alle lærerne har meldt sig frivilligt til programmet og ambitionen er, at der efter træningen vil blive startet spejderarbejde op mange af skolerne.


Namibia er, som mange andre afrikanske lande, udfordret på mange områder. Indtægterne er lave og goderne langt fra ligeligt fordelt. Der er mange tilfælde af misbrug og handel med børn, mange børn lever i perioder alene med deres søskende, fordi forældrene er skilt, arbejder langt væk eller er døde. Mange døde under Corona og der er ikke noget godt system til at samle børnene op.
For mange er skolerne det faste holdepunkt i en verden, der for landbefolkningens vedkommende ikke er meget forskellig fra deres oldeforældres. Mange bor stadig i de traditionelle lerhytter, der er samlet i små enklaver omkring et skyggegivende baobabtræ og flere af børnene går selv de ca. 10 kilometer til skole hver morgen ad stier, man skal kende for at kunne følge.
Det er barske vilkår for både børn og lærere - og for mange børn og unge er der ikke mange fremtidsudsigter. Selvmordsraten er høj, og der er også blandt mindre børn et højt misbrug af alkohol og stoffer. Alt dette gør skolernes rolle endnu vigtigere - som holdepunkt og som samlingspunkt.


Det er i denne kontekst, at projektet “Scouting in Schools” skal ses. Formålet med projektet er, at bruge spejderbevægelsens formål, idegrundlag, pædagogik og metode til at skabe aktive, nyttige og robuste samfundsborgere, som kan være rollemodeller i et samfund, som i den grad har brug for at vise alternative veje i livet.
Det er dette projekt, lærerne har meldt sig til - og i de kommende tre dage bliver deltagerne både undervist i og får prøvet kræfter med spejderbevægelsens grundlag og metoder, og prøver på egen krop patruljesystemet, learning by doing og glæden ved det progressive program samtidig med at de prøver en masse praktiske, klassiske spejderaktiviteter - f.eks. Knob, førstehjælp, koder og naturligvis lege i massevis.


Derudover planlægges der spejdermøder, diskuteres samfundsengagement og ansvar - ligesom der naturligvis også laves aktiviteter omkring både Junglebogen og lejrliv. Det er en fascinerende oplevelse at få lov til at dele sin spejderviden med lærere.
Vi har meget tilfælles - men også noget, der adskiller os. Vi vil alle uddanne børnene til gøre deres bedste - men hvor skolerne i høj grad fokuserer på nogle få udviklingsområder, fokuserer spejderbevægelsen på det hele menneske.
Både lærere og spejdere anerkender opnåelsen af nye færdigheder i form af eksamener og færdighedsmærker og vi anerkender også flid og foretagsomhed. Men hos spejderne er der mange typer af færdigheder, der belønnes ud fra devisen om, at “ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det meste”. Skolerne fokuserer på den enkeltes læring - og hos spejderne fokuserer vi på karakterbygningen gennem forpligtende fællesskaber.


Efter tre dages træning samles vi alle til den sidste instruktion - The way forward. Vejen fremad. Motivationen og engagementet er skyhøjt og flere af lærerne er allerede begyndt at omtale sig selv som spejderledere. Fællessangen bølger gennem salen og begejstringen er næsten fysisk til at føle på. Alle er klar til at tage hjem og tilbyde “Scouting for Schools” på deres skoler - og staben er klar til at køre kurset igen ugen efter i Zambesi-regionen.
Hvis i ønsker besøg af KFUM-Spejderne til at fortælle lidt om projektet i Namibia, er i velkommen til at kontakte Jakob Kristoffersen, jakobkristoffersen@kfumspejderne.dk eller Casper Sigersted, caspersigersted@kfumspejderne.dk