Hele Danmarks Familieklub byder også en masse nye frivillige med i projektet.

Før jul var der aktiviteter i 55 familieklubber, og det kommende år skal 120 familieklubber brede sig over hele landet. Hver familieklub består af fem frivillige, som er værter for cirka ni familier, der mødes hver 14. dag til lærende, udviklende samvær og et måltid.

30 nye frivillige har lige været samlet som startskud på nye familieklubber. Her blev de klædt på til at løfte opgaven og fik snakket igennem, hvordan de som frivilligteam vil komme godt fra land, og hvad der skal ske hen over de næste seks måneder, hvor familieklubberne kører.

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd – står for en stor evaluering af projektet. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, men de foreløbige undersøgelser viser, at Hele Danmarks Familieklub har formået at engagere mange frivillige, som ikke er aktive andre steder, og som står uden for andre fællesskaber, som fx kollegaer på en arbejdsplads eller studiekammerater på en uddannelse. Nye frivillige kommer til, fordi de gerne vil gøre noget for andre og bidrage til et fællesskab, hvor alle kommer med det, de kan. Det gælder fx hele familier, som vil være frivillige, eller unge, som gerne vil være ’junior-frivillige’, danskere med anden oprindelse, der starter som deltagere og siden tager en rolle på sig som frivillige. De er alle velkomne.

Fælles for de nye frivillige er, at de giver udtryk for glæden ved at bidrage. En fortæller, hvor glad hun bliver over at være frivillig og få en følelse af at have det godt, når man går hjem. En anden har brugt familieklubben som afsæt for at komme mere ud og opfatter det som en gave at være sammen med andre end dem derhjemme.