Om os - hvem er vi

Y's Men er et aktivt, åbent og kristent baseret fællesskab for voksne, der gør en forskel for andre, hinanden og den enkelte!

Vi er ca. 3400 medlemmer i 153 klubber i Region Danmark, heraf 26 klubber i Central Østeuropa.

Vi er et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt og som gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer

Vores formål er:
At støtte og at tjene primært KFUM og KFUK og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, både nationalt og internationalt. Vi prioriterer kammerat- og fællesskabet højt.

Vores motto er:
”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret” 

DEL: Viden, Kunnen, Erfaringer, Oplevelser, Omsorg, - Del ud!

 

 

DEL VIDEN: ”Videndeling” er et velkendt ord i organisationsledelse, og dækker over at medlemmer deler vigtige informationer, viden og erfaringer med hinanden.

Hvorfor skal vi dele viden med hinanden? Helt enkelt, fordi det kan spare tid, gøre os klogere, samt bedre, altså styrke vores organisation.
Så er der noget du eller din klub ved, andre kan drage nytte af, er det vigtigt at dele det.

 

DEL KUNNEN: ”Kunnen” hænger sammen med ”viden” og kan tilsammen benævnes som kompetencer. At udrette noget ud fra det vi ved. ”At kunne” forpligter den der kan. I vores organisation findes mange kompetencer og der udrettes rigtig meget.
Er der kompetencer, eller klubkompetencer som kan hjælpe andre, eller andre klubber, er det vigtig at dele det.

DEL ERFARINGER: ”Erfaring” er den kundskab, eller viden man får gennem egne oplevelser, altså ikke ved læsning, samtaler, skolegang eller lignende. Man kan dele negative erfaringer, for at andre ikke skal blive udsat for lignende. Man kan dele positive erfaringer, for at hjælpe eller gøre andre klogere. Det være sig personligt, samt som klub.
Besidder din klub erfaringer som kan hjælpe, støtte, eller gøre det lettere for andre, så del!

DEL OPLEVELSER: Oplevelser kan berige, ikke blot opleveren, også andre. Kluboplevelser er mangfoldige, deles de internt mellem andre klubber kan de skabe glæde, inspiration og lyst til nye tiltag.
Deles de udenfor organisationen ud i samfundet, kan de belyse vores eksistens, skabe interesse, ja kort sagt god reklame.

OMSORG: ”Omsorg” er et ord som bruges når personlige relationer skal plejes. Disse relationer kan være dem som står os nær, eller dem vi deler klub med, i det hele taget dem vi omgås.
Omsorgsarbejde kan også være en klubaktivitet, vi typisk kalder ”Varme Hænder”. DEL UD- så godt du formår.

Mere...