Om os - hvem er vi

Vi er ca. 3600 medlemmer i 158 klubber i Region Danmark, heraf 19 klubber i Central Østeuropa.

Vi er et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt og som gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

”Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.”

Udfordringer, opgaver og ansvar. Vi modtager alle forskellige former for udfordringer og opgaver i livet. Det kan være på arbejdspladsen, i familien, i foreningslivet og mange andre steder.

Også her bør vi tage imod udfordringen, påtage os opgaven og påtage os ansvaret, gøre vores bedste, gøre en indsats. ”Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.”

Her er opfordringen til hvert enkelt menneske, opfordringen til at gøre sit bedste for en bedre verden. Opfordringen til, at vi hver især kan gøre en positiv forskel, stor eller lille. Vi kan måske ikke hver især løse store politiske eller sociale opgaver eller problemer, men vi kan gøre ”det lidet” vi kan.

Vi kan forsøge at gøre også de små ting i hverdagen bedre. Vi kan tænke over tingene, tænke over det vi gør. Hvad vil være bedst i den givne situation, for det bedste svar, den bedste løsning vil også være en indsats for en bedre verden, og den vil måske påvirke andre i positiv retning, så de også vil få det bedre i en bedre verden.

Mere...