MIT MEDMENNESKE - MIN UDFORDRING, MIN OPGAVE, MIT ANSVAR

Hvem er mit medmenneske?
I ordet med ligger, at det er en, jeg lever sammen med eller samtidig med. Min ægtefælle, mine børn er de helt umiddelbare bud.
Mine arbejdskollegaer, mine naboer, mine venner, mine Y´s Men´s kammerater dukker vel hurtigt op som gode svarmuligheder.

Regionsleder 2019-20

Bjarne Hyldgård

VELKOMMEN TIL Y's MEN REGION DANMARK

3600 medlemmer i 158 klubber over hele landet heraf 19 klubber i Central Østeuropa.

 

Et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt.

 

Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

 

Se Årstemaet for året 2019-20...