Cee 3. Isolering af safe house i Sofia, Bulgarien

Y’s Men’s Club Sofia East søger om midler til en efterisolering af den ejendom, der huser det ”Safe House” som var CEE-projekt fra 2019-20. Safe House huser forældreløse unge mennesker,
der kommer ud fra børnehjem og andre institutioner uden noget netværk.
Huset er i en meget dårlig forfatning og energipriserne er høje.
Klubben har søgt om 6.700 EURO til efterisolering.