BF - legater

Et BF-legat er en investering i fremtidens Y's Men’s bevægelse og skal virke inspirerende, igangsættende og forpligtende for den, som modtager et legat. I årenes løb har et stort antal danske Y's Men fået tildelt et sådant legat. At få tildelt et BF-legat indebærer visse forpligtelser.

Modtageren rejser til den bevilgede destination for at opleve klublivet blandt Y’s Men på det sted og for at udveksle Y’s dom med disse mennesker.

Tildelingen af BF-legatet medfører også den forpligtelse, at vedkommende efter hjemkomsten skal aflægge en rapport over for regionsledelsen.

 

Tillige skal legatmodtageren i ønsket omfang stå til rådighed i region, distrikter og klubber i hele regionen for at berette om sine oplevelser i det fremmede.

online application form

The deadline of submitting the BF Application forms is the 1 st of May 2020. 
If the club is in good standing, members may apply for BF Grants. It is a great opportunity to travel and meet Y' s Men members in other countries, make new Y's Men friends and promote your own club and country.

The online application form is here:   https://form.jotformeu.com/ysmeninternational/bf-application-form