Faros/IAS.

Er et projekt hvor vi støtter arbejdet med uledsagede flygtningebørn i Grækenland, primært Athen. Formålet er at yde beskyttelse og omsorg til mindreårige flygtninge, samt give dem mulighed for at tage en uddannelse og integrere sig i det Græske samfund. Forventningerne er at indsatsen og investeringen vil have en positiv effekt på langt sigt.

Opdatering på projektet Faros samt et blik ind i 2019

En varm nytårshilsen her fra projekt Faros i Athen og med stor tak for støtten i 2018 i forbindelse med Regionsindsamlingen.

Vi glade for nu at have taget anden etage af bygningen i brug i det nye drop-in center. Centeret er åbent alle hverdage, hvor uledsagede børn og unge har mulighed for at komme ind fra gaden, få frokost og lære at kende vores medarbejdere og frivillige, og få hjælp i deres situation.

Vi oplever, at de børn og unge som kommer hos os, er glade for at komme i centeret og deltage i aktiviteterne. Hver dag er der forskellige sociale -og undervisningsaktiviteter, som er rigtig vigtige for dem. Særligt sprogundervisningen er afgørende for at de unge kan integrere sig. Vi ser at mange er motiverede og engagerede for at lære både Græsk og Engelsk.