Februar måned – har siden være TOF-fokus-måneden, og TOF-programmet har siden 1972 indsamlet adskillige millioner kroner til mennesker i nød.

TOF-projekter skal være til hjælp for socialt udsatte, ramte efter naturkatastrofer eller krige, eller andre gode formål så som sundhedsforbedring, forebyggelse af sygdom eller sætte mennesker i stand til at blive selvhjulpne. Normalt kan støtten fordeles mellem 1-3 år alt efter projektets karakter.