Ansøgning om støtte til projekter

Y's Men Region Danmark yder hvert år støtte til ét eller flere projekter, som udvælges blandt indkomne ansøgninger.
Interesserede opfordres til at indsende ansøgning om økonomisk støtte til et projekt, der planlægges igangsat i 2020-2021 enten i Danmark eller udlandet.
Det samlede støttebeløb, som forventes indsamlet i perioden juli 2020-juni 2021 antages at blive på DKK 1.400.000. Der er tale om et engangsbeløb, som kan deles på flere ansøgere/projekter.

Ansøgningsskema kan hentes her på siden eller rekvireres pr. e-mail til sekretaer@ysmen.dk, hvor yderligere oplysninger også kan rekvireres.
Ansøgninger med bilag fremsendes pr. e-mail til sekretaer@ysmen.dk.
Ansøgninger modtaget efter den 15. oktober 2019 kan ikke forventes at komme i betragtning.