Økonomisk støtte til projekter

De danske Y’s Men’s klubber tilbyder økonomisk støtte til et eller flere projekter med kristeligt og eller humanitært sigte i Danmark eller udlandet.

Landets ca. 3.000 Y’s Men donerer årligt ca. 1,5 million kr. af årets indsamlede midler i klubberne til et eller flere fællesprojekter, og vi efterlyser nu passende projekter til finansiering i klub-året 2024-2025.

Vi lægger bl.a. vægt på at projekterne er bæredygtige, kommer børn og unge i Danmark eller i udlandet til gode, og at den ansøgende organisation kan dokumentere erfaring for gennemførelse af lignende projekter.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema er tilgængelig her på siden

Der kommer ny ansøgningsrunde august 2023

Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt til ansoegninger@ysmen.dk

Ansøg...