Hvert år skal der vælges regionsprojekter for det kommende Y’s Mens år og et skattefradragsprojekt for det kommende kalenderår.
Sidste år udvalgte de kommende distriktsguvernører projekterne på DGE – træningen i november. Valgene faldt på 3 regionsprojekter, 2 såkaldte CEE-projekter og et skattefradragsprojekt.

Fremtid og Håb” – Tanzania.
Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga i Tanzania.
”Drop In Centret” På centret prøver man at hjælpe de gadebørn, som har mistet deres forældre eller hvor fattigdom tvinger dem på gaden for at tigge. Her kan både piger og drenge få hjælp. 

Forladt, forhadt og forfulgt.
Håb til udstødte konvertitter i Ngong i Cameroun.
Presset er enormt, når tidligere muslimer i det muslimsk-dominerede Nordcameroun vælger at bekende sig til den kristne tro.

Udflugter og udvikling.
Projektet vil styrke udsatte og fattige børnefamiliers livskvalitet og livsduelighed på udflugter, hvor der udvikles familiekompetencer og opbygges netværk. Målgruppen er udsatte og fattige børnefamilier i Danmark, hvor den største andel er børn og deres mødre.

CEE – projekt ”Jordan”Projektet drejer sig om at udvide og forbedre hjælpen til unge, som kommer fra mindre bemidlede hjem i og omkring Jelsava i Slovakiet.

CEE – projekt - Caravana Teatrala.
Man ønsker af nå ud til børn i små landsbyer og i underudviklede områder, hvor de ikke har råd til eller mulighed for at se en teaterforestilling. Man vil nå de folk, som ikke har adgang til kulturelle forestillinger.

Skattefradragsprojekt 2021

Projektet går ud på at hjælpe unge fra hele verden til at blive repræsenteret.
Konkret laves der en ungepulje, som YMCAs kan søge. Ungepujlen vil være målrettet YMCA's, som har svært ved selv at finde økonomien til at sende unge deltagere til Danmark. Derudover ønsker KFUM og KFUK også at vise Danmark og foreningslivet godt frem gennem udflugter og programpunkter under YMCAs World Council 2022.