Hvert år skal der vælges regionsprojekter for det kommende Y’s Mens år og et skattefradragsprojekt for det kommende kalenderår.
Sidste år udvalgte de kommende distriktsguvernører projekterne på DGE – træningen i november. Valgene faldt på 2 regionsprojekter, 2 såkaldte CEE-projekter og et skattefradragsprojekt.

Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor på gaden i Mombasa.

Skattefradragsprojekt 2021

Projektet går ud på at hjælpe unge fra hele verden til at blive repræsenteret.
Konkret laves der en ungepulje, som YMCAs kan søge. Ungepujlen vil være målrettet YMCA's, som har svært ved selv at finde økonomien til at sende unge deltagere til Danmark. Derudover ønsker KFUM og KFUK også at vise Danmark og foreningslivet godt frem gennem udflugter og programpunkter under YMCAs World Council 2022.