Økonomisk støtte til projekter

De danske Y’s Men’s klubber tilbyder økonomisk støtte til et eller flere projekter med kristeligt og eller humanitært sigte i Danmark eller udlandet.

Vi lægger bl.a. vægt på at projekterne er bæredygtige, kommer børn og unge i Danmark eller i udlandet til gode, og at den ansøgende organisation kan dokumentere erfaring for gennemførelse af lignende projekter.

Der er lukket for ansøgninger, indtil en ny ansøgningsrunde sættes igang i august 2024