Praktisk information

Ønsker man en venskabsklub, kan man henvende sig til tjenestelederen. Man kan også henvende sig direkte til den ønskede klub og foreslå at blive venskabsklub.

Når to klubber er blevet enige om at være broderklubber, skal der udstedes et stk. ”Brother Club Certificate” til hver af de to klubber (henvendelse til tjenestelederen).

Det er vigtigt, at klubben får en fast aftale om besøg. F.eks. at mindst tre personer fra den danske klub besøger den udenlandske klub i ulige år, og at mindst tre personer fra den udenlandske klub besøger jer i lige år. Udpeg en person (organisator) til at sørge for, at aftalen overholdes, så klubforbindelsen bliver til en stor og gensidig berigelse.

Broderklubber & World  Outlook i Region Danmark, Tjenesteleder (RSD) Villy Mølgaard, Jernbanegade 17, 1  DK-9000 Aalborg. 

E-mail: connyogvilly@gmail.com  98136990 eller 40468323.

(se tjenestelederens folder her på: dansk eller engelsk)