ASF's formål er at støtte lederuddannelse af frivillige og ansatte i KFUM og KFUK i Danmark og KFUM’s Idrætsforbund

De to organisationer gør meget for at udvikle og uddanne ledere (unge og voksne) til at klare de opgaver, som de står i til dagligt ude i de enkelte foreninger. Der er i begge organisationer en stor bevidsthed om, at give de unge mennesker et livssyn med kristne værdier, Styrke kendskabet til og hvad KFUM står for. Være aktive i det danske samfund.