Oktober er Emphasis Month for Building Fellowship (BF), et af vores organisations ældste programmer.

Det er en spændende tid for BF, og vi opfordrer alle klubber med mindre end 15 medlemmer til at donere minimum 75 CHF og klubber med mere den faste sats på CHF 5 per medlem for at kvalificere sig til programmets konventionelle og ekstraordinære muligheder i det næste år.

På trods af pandemien fortsætter vi med at tildele de årlige tilskud med den forståelse, at de vil blive udnyttet, når COVID-19-reglerne tillader det. Ethvert godkendt tilskud vil blive hædret! Samtidig overvejes alternative og innovative måder, hvorpå vi kan fremme BF's mål inden for rammerne af den "nye normale" – tværkulturel erfaring, international frivillighed, mentorskab, medlemsfællesskab og lederudvikling.

Hvor det er muligt, håber vi, at du vil overveje at give mere for at sikre, at vi opfylder IP's finansielle mål og skabe et stærkt grundlag for at opbygge en levende fremtid for denne historiske del af vores bevægelse i dagens skiftende landskab.