Endowment Fond

Er en gavefond eller udviklingsfond, som har til formål at styrke og udvikle Y’s Men’s Bevægelsen. Klubber og enkeltpersoner har gennem gaver bidraget til fonden, hvor det kun er renterne som bliver brugt. Det beløb som kommer fra Endowement fonden er ikke tilstrækkeligt til ekstensionarbejdet i Area Europa. Derfor har International Council oprettet YES-projektet, hvor de indbetalte midler går direkte til støtte af ekstension-aktiviteter.

Det er dog stadigt muligt at støtte Endowement fonden, enten gennem bidrag direkte til Endowement fonden eller ved optagelser i Den Gyldne Bog. 

YES - Y’s Extension Support Programme.

YES - Y’s Men Extension-Støtte. 

Baggrunden for at starte YES er, at extension er vores bevægelses hjerteblod og vores bevægelse har i flere år lidt under utilstrækkelige midler til extensionformål.
Andre serviceorganisationer over hele verden oplever medlemsmæssig tilbagegang i disse år. Gennem etableringen af det nye YES-program håber det internationale råd, at vores bevægelse kan undgå en sådan tilbagegang.

International Council har derfor besluttet at etablere et nyt program, som giver klubber og enkeltpersoner muligheden for at støtte extension-aktiviteter.