Indbetaling til projekter kan foretages på følgende konto:
Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonummer. 311 3922 - HUSK at oplyse formål og anfør en af nedenstående K-numre.

Fordeling af indbetalte beløb til regionsprojekter: Når klubber fortager indbetaling til regionsprojekter går pengene i en pulje. Når indsamlingsperioden er slut fordeles de indsamlede midler efter den aftale der er indgået mellem projekthaverne og Region Danmark før indsamlingsperiodens start.

Hvordan indbetaler jeg til skattefradragsprojektet
Støt via hjemmesiden...
MobilePay: 816625
Kontooverførsel.
Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Info om kontingent

Kontingentet betales halvårlig med 347,- kr. den 10. februar og den 10. august 

Pr. 31. juli og 31. januar trækkes data i medlemskartoteket og der tilsendes klubbernes skatmster et meddelelsesbrev med opgørelsen af klubbens samlede kontingent for halvårsperioden.

I opgørelsesmailen er der samtidig et FI 71 betalingskort/betalings-streng som bruges til betaling af kontingent.