Indbetaling til projekter kan foretages på følgende konto:
Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonummer. 311 3922 - HUSK at oplyse formål og anfør en af nedenstående K-numre.

Hvordan indbetaler jeg til skattefradragsprojektet:

Støt via hjemmesiden...
MobilePay: 816625
Kontooverførsel.
Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

Info om kontingent

Kontingentet betales halvårlig med 322,- kr. den 10. februar og den. 10. august 
Pr. 31. juli og 31. januar trækkes data i medlemskartoteket og der tilsendes klubbernes skatmster et meddelelsesbrev med opgørelsen af klubbens samlede kontingent for halvårsperioden.
I opgørelsesmailen er der samtidig et FI 71 betalingskort/betalings-streng som bruges til betaling af kontingent.