Indbetalinger til Y’s Men Region Danmark kan foretages på følgende konti:

Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonr. 311 3922
(Husk at oplyse afsender og formål)

Indbetaling til projekter m.v. - anfør en af nedenstående K numre:

 •        K7710 Regionsprojekter 2018-19  
 •        K7740 CEE projekt 2018-19
 •        K7810 YES - Y’s Extension support
 •        K8020 BF – Brotherhood Fund (frimærker)
 •        K8110 TOF – Time of Fast
 •        K8210 ASF Alexander Scolarship Fund 
 •        K8310 EF - Endowment Fund/extensionmidler
 •        K9055 Extension i Centraleuropa

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

 

Kontingent indbetaling

Der udsendes mail til klubbens skatmester med FI indbetlingsoplysninger pr. 31. januar og 31. juli til klubbens skatmester betales halvårlig med 322,- kr. den 10. august og den 10. februar.. Der kan ikke bruges kontooverførsel

Kontingent for 2018-19 er fastsat til 644,00 kr. pr. medlem, og kan specificeres således: 

 • Regionskontingent – pristalsreguleret      295,13 kr.
 • Area kontingent                                            3,52 kr.
 • Area Extension Fond                                    4,35 kr.
 • Solidaritetsfond Østeuropa                           5,00 kr.
 • Internationalt kontingent                           245,00 kr.
 • Kollektiv forsikring                                      20,00 kr.
 • Tilskud til regionskonference                      31,00 kr.
 • I alt pr. medlem årligt                                644,00 kr.

[download]