Fredens Hus - væksthus for dialog og demokratisk dannelse

Uenighed er hjørnestenen i vores demokrati. Hvis vi var enige om alt, ville vi ikke have brug for demokratiet! Erkendelsen af uenighed kræver samtale, nysgerrighed og selvindsigt.

Fredens Hus vil styrke dialogen på tværs af tro og livstolkninger. Vi tror på at mangfoldighed er en berigelse af, og en forudsætning for et sammenhængende og demokratisk samfund. Når vi mødes i samtale om tro og livssyn giver det håb for en verden som har brug for fred.

“Dialog på tværs af tro og religion foregår alverdens steder i vores samfund, i skoler, børnehaver, på plejehjem og på hospitalet. Når vi er i den sårbare samtale sammen, så bliver vores verden større og mere mangfoldig og der kommer flere farver på. Vi vil gerne give redskaber til hvordan samtalerne forløber på den gode måde. Så at samtalerne opbygger vores fællesskab, udbygger vores empati og forståelse for hinanden; At vi sammen gør vores verden bedre.” 
Niels Hviid - formand for Fredens Hus og præst i Gellerup Kirke.

Y’s Men Danmark bidrager til at give tro og håb et solidt fundament ved at støtte Fredens Hus’s arbejde med at brede dialogen ud blandt unge og i folkeskolen.

Demokratisk dannelse i klasseværelset

I samarbejde med Diakonhøjskolen, professionsbacheloren i Kristendom, Kultur og Kommunikation samt Ungdomsskolen Next Level, uddanner vi unge mennesker i dialog. De unge dialogpiloter bliver ambassadører for samtalen på tværs af forskellighed, når de faciliterer dialogværksteder i folkeskolen. Her inviteres eleverne gennem leg og samtaleøvelser til at være nysgerrige på hinandens og deres eget livssyn. Dette hjælper dem med at blive selvsikre i deres identitet og tro samt indgå respektfuldt i relationer med mennesker, der tror anderledes end dem selv.

Ved at styrke samtalen i klasseværelset klæder vi eleverne på til aktivt at tage del i den demokratiske samtale, hvor mangfoldigheden bidrager til sammenhængskraften. Denne proces styrker deres identitet og selvsikkerhed - i et fællesskab hvor alle hører til.

Gennem vores arbejde fremmer vi stærke, inkluderende fællesskaber og mindsker polarisering. Ved at støtte os bidrager du til en fremtid, hvor dialog og forståelse er fundamentet for vores samfund.

Besøg Fredens Hus

I Fredens Hus åbner vi vores døre for besøg af Y’s-mens grupper, hvor vi fortæller om vores arbejde med trosdialog og særligt om arbejdet med uddanne unge dialogpiloter og om dialogaktiviteter i folkeskolen, som Y’s-men støtter i 2024. Gellerup Kirke danner ramme om besøgene.

Er I interesserede i at komme på besøg så kontakt dialogmedarbejder Margrethe Vestergaard på Margrethe@fredenshus.org