VORES VISION & MISSION

MISSION Make them Smile Kenyas overordnede mål med børnehjemmet er, at udsatte børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn.

VISION På sigt vil børnene herigennem potentielt kunne opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem bedre i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder.