Aktivitets- og læringscenteret kommer til at indeholde bibliotek, computerrum, tv- og opholdsstue, hvor forskellige aktiviteter vil komme til at foregå for og med skolens elever og lærere. Det bliver til stor gavn og glæde for alle på Trinity School.

Mushemba Foundation er en ulands organisation stiftet i 2008 af Josephat & Lea Knudsen Mushemba, der bor i Tønder. Formålet med Mushemba Foundation er, at støtte udsatte familier - især børn – i og omkring Bukoba området i Tanzania.

Mushemba Foundation har stået bag forskellige projekter, bl.a. et HIV/AIDS-projekt i samarbejde med Afrika In Touch (AIT), ”Back to School programme” samt forskellige projekter omkring renovering af huse, solceller, julehjælp osv.
Desuden hjælper vi med mad, tøj og medicin, når midlerne rækker til dette; samt rådgivning af forskellig art til de mange der dagligt kommer på vores kontor.
Hovedprojektet for Mushemba Foundation er uddannelse til udsatte børn – børn som ellers ingen uddannelse ville få.
I 2008 købte vi et stykke jord 5-7 km. udenfor Bukoba – i landsbyen Ijuganyondo. Vi ville gerne bygge en skole, der skulle hjælpe udsatte børn med at få en grunduddannelse (Primary School – til og med 7. klasse).

Formålet med Trinity Skolen er at give udsatte børn lige muligheder (via danske sponsorer) for at få en grunduddannelse som børn fra velstillede hjem. Derfor er vores målsætning, at 40-50 % af børnene på Trinity Skolen skal være børn fra udsatte familier. De sidste 50-60 % af børnene kommer fra hjem, som selv har råd til at betale for deres børns skolegang.

Vi har bygget 4 børnehuse: 2 til piger, 2 til drenge - hvor der er plads til ca. 50 børn i hvert hus. Dette for at kunne give en del af de børn, som kommer fra dårlige kår, trygge rammer at være i. Et sted hvor de kan få den omsorg de har brug for, et menneske at snakke med, hjælp til lektier osv.
Mushemba Foundation har indgået samarbejdet med Y´s Men International Region Danmark i klubåret 2022-23 om et ”Aktivitets- og læringscenter” på Trinity School.

Hent brochuren...