Y's Men støttede projektet i 2021-22 med 560.868 kr.

Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor på gaden i Mombasa.

Det overordnede mål med børnehjemmet er, at Make Them Smile Kenyas børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn for at sikre dem adgang til uddannelse og sundhed. På sigt vil børnene opnå kompetencer, frihed og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder. Målet er at bygge flere huse, så vi kommer op på i alt 20 børn i alderen 1 til 18 år.

For at opnå vores overordnede mål, arbejder vi ud fra en kerne af frivillige ildsjæle både i den danske og i den kenyanske organisation og bestyrelse. Herudover har vi et netværk af engagerede frivillige i diverse faglige arbejdsgrupper som f.eks. Byggeprojekt, Kommunikation, Børneliv, Fundraising mv.

Det større perspektiv – FNs 17 Verdensmål
Make Them Smile Kenya er mere end et projekt. Vi har ikke en slutdato. Vi har kortsigtede delprojekter og langsigtede planer ift. det store perspektiv. Med vores værdier og kontinuerlige indsats arbejder vi direkte i overensstemmelse med 7 af FNs 17 verdensmål, og indirekte med 5 af målene. I vores virke arbejder med og påvirker vi de tre perspektiver: biosfæren, det samfundsmæssige og det økonomiske perspektiv. Vi er et godt lille børnehjælpsprojekt med stor påvirkning.