Arbejdsskadeforsikring - 653.635.043

Denne forsikring dækker de sikrede under denne police, når de udfører frivilligt arbejde for organisationen. Aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, servering af mad/drikke, detailsalg, afholdelse af årligt landsstævne, loppemarked, fældning/salg af, juletræer, arrangerer kunstudstilling, dyrkning af blomster, frugt og grønt, genbrugsforretning, julemarked, minigolfbane, cykelsponsorløb, udlejning af festtelte, omdeling af kirkeblade og reklamer mv.