Erhvervsforsikring – 655-488-350 655 488.350

Dækkende - brand, tyveri, hærværk, vand, maskin- og it-udstyr i Region Danmark regi på adressen Langelinie 14, Tftlund samt produktansvar. Forsikringen dækker arrangøransvari forbindelse med selskabelige arrangementer for såvel medlemmer som ikke medlemmer.
Forberedelse og afholdelse af, samt oprydning af arrangementer, indeholdt foredrag samt et live band. Der vil være mellem 800-900 gæster pr. arrangement.

Opbygning og nedtagning er inkluderet i dækningen.