Formål med et Step for All besøg

At se hvad der sker i et andet Area af Y´s dom.

At deltage 2 til 3 uger i et specifikt Time of Fast projekt.

At hjælpe og opmuntre lokale med Time of Fast projektet.

At dele ud af ens oplevelser når man kommer hjem igen.

At virke som ambassadør for Time of Fast og Step for All.