Ansøgning til projekter

De danske Y's Men's klubber tilbyder økonomisk støtte til et eller fle­ re projekter med kristeligt og/eller humanitært sigte i Danmark eller udlandet.

Landets ca. 3.000 Y's Men donerer årligt ca. 1,5 million kr. af årets indsamlede midler i klubberne til et eller flere fælles projekter

Ansøgningfristen for dette år er udløbet.

Følg med på vores hjemmeside, der kommer ny ansøgningsrunde i august 2024

Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt til: ansoegninger@ysmen.dk