Økonomisk støtte til projekter

De danske Y’s Men’s klubber tilbyder økonomisk støtte til et eller flere projekter med kristeligt og eller humanitært sigte i Danmark eller udlandet.

Landets ca. 3.000 Y’s Men donerer årligt ca. 1,5 million kr. af årets indsamlede midler i klubberne til et eller flere fællesprojekter, og vi efterlyser nu passende projekter til finansiering i klub-året 2023-2024.

Ansøgningsfristen er overskredet.