Ansøg nu om donation til jeres projekter for perioden 2025-26 
De danske Y's Men's klubber tilbyder økonomisk støtte til projekter med kristeligt og/eller humanitært sigte i Danmark eller udlandet. 


Y's Men donerer årligt ca. 1,5 million kr. af årets indsamlede midler i klubberne til et eller flere fællesprojekter, og vi efterlyser nu passende projekter til finansiering i klubåret 2025-2026. 


Vi lægger bl.a. vægt på, at projekterne er bæredygtige, kommer børn og unge i Danmark eller i udlandet til gode, og at den ansøgende organisation kan dokumentere erfaring for at gennemføre lignende projekter. 

PROJEKTANSØGNING, ansøgningsskemaet kan downloades her...

Deadline 20. september. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt til sekretaer@ysmen.dk 

Bekræftelse  
Hvis man ikke har fået en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen indenfor 48 timer, bedes man genfremsende ansøgningen.