ENSOMHED

  • omkring 350.000 voksne føler sig ensom
  • det ødelægger  livskvalitet
  • er direkte skadeligt for helbredet
  • er invaliderende
  • ca 22.000 børn og unge mellem 11 - 15 år oplever ensomhed

HVOR ER LIVET SKRØBELIGT

81­årige Anni gik fuldstændig i sort, da hendes mand døde. En præst gav hende et venligt puf, og siden har hendes liv haft nyt indhold som frivillig. På Café Para­plyen laver Anni mad og er vært for gæsterne. ”Caféen er mit andet hjem. 

BAGGRUNDEN   FOR PROJEKTET

Ensomhed er et af de største sociale problemer i  Danmark. Ensomhed rammer i alle aldre og i alle sam­fundslag.  Omkring 35O.OOO voksne føler sig ensomme. Cirka 22.OOO børn og unge mellem 11­-15 år oplever  ensomhed.


Fællesskabsmålingen viser desuden, at hele 22 procent af den voksne befolkning oplever sig udenfor eller på kanten af samfundets fællesskaber. Også familier oplever en­somhed og kan derfor føle sig ekskluderet fra samfundets fællesskaber.


Ensomhed er invaliderende for den enkelte og kan for­uden nedsat livskvalitet føre til lavt selvværd, psykiske lidelser, løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, risiko for tidlig død, misbrug og selvmord.


KFUM’s Sociale Arbejde er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, som har over 7O organisationer, der arbejder med at aftabuisere og bekæmpe ensomhed ved blandt andet at spise sammen. Erfaringerne og metoderne fra dette nye projekt kan udbredes blandt disse organisatio­ner, så flere kan hjælpes ud af ensomhed.


I KFUM’s Sociale Arbejde møder vi mange ensomme  mennesker, især på vores sociale caféer og i familieklub­berne. Mere end 8O procent af de familier med børn, som træder ind i Hele Danmarks Familieklub angiver, at de mangler fællesskab og netværk. Medarbejderne på de sociale caféer ser ensomme mennesker på gaden eller opsøger dem hjemme, hvor caféernes frivillige spørger:  ”Vil du ikke med hen og have en kop kaffe?” Og det vil  de fleste gerne. Men ofte kniber det med tiden til at lave dette vigtige opsøgende arbejde. Med dette projekt vil det blive muligt at lave endnu mere opsøgende arbejde til  gavn for de mennesker, som ikke selv opsøger hjælpen, selvom de har brug for den.