Sundhedsklinik Baraka i DR Congo

Goma-byggeri rykkes sydpå

I 2021 modtog BDM et tilsagn om 300.000 støttekroner fra Y´s Men Danmarks regionsprojekt 2019-2020 til et skolebyggeri i flygtningeområdet ved Goma i DR Congo. Nu rykkes projektet længere sydpå og ændres til et sundhedsprojekt.

Forholdene i området omkring Goma har desværre umuliggjort at gennemføre det planlagte projekt på nuværende tidspunkt. Efter en dialog med vores partnere i Brødrekirken og Y´s Men Danmark anvendes støttekronerne i stedet for til at opføre en sundhedsklinik i byen Baraka i Østcongo.

Baraka er en kystby med cirka 100.000 indbyggere beliggende i den nordlige ende af Tanganyikasøen. Byen er den tredje største by i provinsen Syd-Kivu, hvor BDM samarbejder med den lokale Brødrekirke. Byen ligger omtrent 100 kilometer syd for BDMs børnehjem for forældreløse børn i Uvira, og nogle hundrede kilometer nord for kyststrækningen, hvor BDM i foråret 2019 søsatte et stort sundhedsprojekt i 22 landsbyer.

Løfte sundheden

”Helbredstilstandene for især børn og gravide kvinder udgør en stor udfordring i Østcongo”, siger Jacques Bya’unda, formand for Brødrekirken.

”Der findes kun tre sundhedsklinikker i Baraka, og de opfylder slet ikke behovene for den almene sundhed. Derfor ser sundhedsmyndighederne med stor velvilje på vores initiativ, der vil forbedre de sundhedsmæssige forhold gennem et diakonalt projekt”, oplyser Jacques Bya’unda.

Kun 6 ud af 10 børn lever

Ifølge statistikkerne for området er det kun 550 ud af 1.000 børn, som overlever deres femte år. Borgerkrigen har kostet mange mænd livet, og det har efterladt et flertal af sårbare kvinder og børn, mange enker og forældreløse børn. Epidemiske sygdomme som kolera og tyfus florerer ofte i området, sammen med alvorlige sygdomme som malaria, lungebetændelse og diarré.

Vision om at nå søen rundt

Opførelsen af sundhedsklinikken i Baraka påbegyndes i efteråret 2022. Her vil blandt andet gravide kvinder snart kunne søge behandling og hjælp før, under og efter fødslen. En mulighed som for mange ikke findes i dag.

Men det er kun første skridt, håber pendlermissionær Knud Elmo Knudsen, som er ansvarlig for BDMs relation til Brødrekirken og fører tilsyn med flere af projekterne:

”På længere sigt håber vi, at klinikken kan blive en vigtig brik i det fremtidige sundhedsarbejde i distriktet, og bygge videre på BDMs vision om at nå hele vejen rundt om Tanganyikasøen med det forebyggende sundhedsarbejde”, siger Knud Elmo Knudsen.

HJÆLPEN NÅR FREM TIL ISOLEREDE LANDSBYER