De 4 film er også omdelt til de enkelte klubber på en USB-pen.