Fakta om Y's Men

Y's Men er et aktivt, åbent og kristent baseret fællesskab for voksne, der gør en forskel for andre, hinanden og den enkelte!

Vi er ca. 3400 medlemmer i 153 klubber i Region Danmark, heraf 26 klubber i Central Østeuropa.

Vi er et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt og som gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer

Vores formål er:

At støtte og at tjene primært KFUM og KFUK og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, både nationalt og internationalt. Vi prioriterer kammerat- og fællesskabet højt.

Vores motto er:

”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”