Sommeren står for døren, og dermed er det også tid for at igangsætte årets arbejde omkring julekalenderen.

Der er lidt ændringer i år, idet Poul Erik Olesen efter 46 års trofast arbejde for og med julekalenderen har ønsket at trappe lidt ned. Derfor bedes fremtidig kontakt – det være sig spørgsmål, kritik, ros eller andet som har med julekalenderen at gøre i stedet rettes til undertegnede.  Poul Erik er dog fortsat medlem i vores produktionsudvalg, ligesom kalenderen også fortsat produceres hos Buchs.

De bedste hilsener

Julekalender Produktionsudvalget.
Anders Vester Nielsen
Andersvester8920@gmail.com
2087 3876

Føler du trang til at hjælpe andre mennesker?

.. så er Regions-julekalenderen det værktøj, der kan hjælpe DIG på vej..

Regionens Julekalender

Ideen til at lave julekalender opstod ved et klubbesøg i Västerås i Sverige midt i 70érne. Her så man en adventskalender, og i 1977 blev den første julekalender trykt i Randers. 10.000 stk. blev trykt og solgt, og de gav et godt overskud.
Det gav blod på tanden, og allerede året efter blev julekalenderen solgt i flere Y's Men's klubber. 

Nu sælges Y's Men kalenderne af 45 klubber i hele Danmark. 
Klubberne overlader dog i stor udstrækning til børn og unge fra spejderkorps, idrætsforeninger og lignende at sælge kalenderne på gaden eller ved dørene mod at få del i overskuddet.
Omkring 60.000 kalendere er solgt i 2009 og vil give et nettooverskud på 1,5 millioner kr. på landsplan. Klubberne og de unge, der sælger, får en god indtægt.

Overskuddet fra produktionen deles med en tredjedel til Region Danmark - til brug ved international ekstension i Central- og Østeuropa - og to tredjedele til Randers Y's Men´s Club. I Randers bruges pengene til støtte af det lokale KFUM og KFUK, til klubbens projekter i Bulgarien og til forskellige former for kristent børne- og ungdomsarbejde - i ind- og udland.