Føler du trang til at hjælpe andre mennesker?

.. så er Regions-julekalenderen det værktøj, der kan hjælpe DIG på vej..

Regionens Julekalender

Ideen til at lave julekalender opstod ved et klubbesøg i Västerås i Sverige midt i 70érne. Her så man en adventskalender, og i 1977 blev den første julekalender trykt i Randers. 10.000 stk. blev trykt og solgt, og de gav et godt overskud.
Det gav blod på tanden, og allerede året efter blev julekalenderen solgt i flere Y's Men's klubber. 

Nu sælges Y's Men kalenderne af 45 klubber i hele Danmark. 
Klubberne overlader dog i stor udstrækning til børn og unge fra spejderkorps, idrætsforeninger og lignende at sælge kalenderne på gaden eller ved dørene mod at få del i overskuddet.
Omkring 60.000 kalendere er solgt i 2009 og vil give et nettooverskud på 1,5 millioner kr. på landsplan. Klubberne og de unge, der sælger, får en god indtægt.

Overskuddet fra produktionen deles med en tredjedel til Region Danmark - til brug ved international ekstension i Central- og Østeuropa - og to tredjedele til Randers Y's Men´s Club. I Randers bruges pengene til støtte af det lokale KFUM og KFUK, til klubbens projekter i Bulgarien og til forskellige former for kristent børne- og ungdomsarbejde - i ind- og udland.