Cee 4. Træningsaktiviteter i organisationen soter i det vestlige Ungarn

SOTER er en luthersk økumenisk forening for unge, der samarbejder med den lutherske menighed i Szombathely, det ungarske YMCA og Savaria Y’s Men’s Club.
Projektet går ud på, at en ung frivillig, 18+, fra Danmark eller Vesteuropa får ophold blandt unge i Ungarn i 3 mdr. for at bidrage til at skabe et multikulturelt miljø for teenagere i et område, der stadig har den mentale arv fra kommunismen med sig.
Gruppen af teenagere kan arbejde med praktiske miljøprojekter og frivillighedskultur.

Projektet kan være med til at begrænse effekten af den ensrettede sociale kultur i området.
Den udsendte kan fx være en KFUM & KFUK’er, en kontakt via en Y’s Men’s klub eller det kan være en person fra andre kirkelige kredse.
Soter søger om 3.000 EURO til delvis dækning af udgifter til transport og ophold.