Generelt om broderklubber - Hvordan får man en broderklub?

Når klubben har besluttet i hvilket land, man ønsker en broderklub, rettes henvendelse til RSD for broderklubber (tjenestelederen), som vil søge at finde en klub i det pågældende land. Mange broderklubforbindelser er dog også kommet i stand gennem Y’s Men, der har mødt hinanden på internationale konferencer. Der findes en del klubber, der har flere broderklubber, og nogle få klubber har en indenlandsk broderklub.

Praktiske forhold ved indledning af samarbejdet:

Klubben skriver til broderklubemnet og foreslår et samarbejde. Når broderklubemnet har accepteret samarbejdet, skal der udstedes 2 stk. ”Brother Club Certificate”. Disse rekvireres hos RSD. Klubben foranlediger herefter certifikaterne underskrevet af begge klubbers præsidenter og returnerer dem til RSD, som sørger for underskrift af ISD samt registrering i den internationale fortegnelse. RSD returnerer herefter certifikaterne til klubben/klubberne.

Yderligere information:

Der kan naturligvis stilles en masse spørgsmål til emnet; hvad er en broderklub, hvordan virker programmet etc. Disse spørgsmål vil RSD gerne komme at besvare på et klubmøde, hvor der kan foregå yderligere belysning og drøftelse af emnet.