Geralforsamlingen 2023 blev afholdt den 18. juni 2023 på Ringkøbing- Skjern Kulturcenter

I henhold til lovene skal alle chartrede klubber lade sig repræsentere ved generalforsamlingen.

Dagsorden med bilag samt referatet findes her på siden