SÅDAN BLIVER DU MEDLEM

Man bliver medlem ved at henvende sig til en lokal Y’s Men’s klub eller en Y's Men som man kender i forvejen.

Der tilstræbes et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt, hvor man ud over at gøre en forskel, er en del af et godt og tæt kammeratskab.

Er du interesseret så kontakt os for mere information på:

info@ysmen.dk
Vi vil gerne være dig behjælpelig med at kontakte en lokal klub.