Ensomme mennesker finder nye fællesskaber

Støtte fra Y’s Men er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige i KFUM’s Sociale Arbejdes sociale caféer og Hele Danmarks Familieklub.

Regionsprojektet ”Nye Veje ud af Ensomheden” har gjort det muligt for 11 sociale caféer og væresteder at være opsøgende i forhold til mennesker, som sidder for sig selv og få dem hen i caféen for at blive frivillige. Indtil videre har projektet engageret mellem tre og ni mennesker på hver af de deltagende caféer. Og der er masser af eksempler på, hvordan de nye fællesskaber breder sig, så deltagerne også mødes uden for caféen til strikkeklub, biografklub og fællesspisning.

En social café arrangerede fx udflugt til en af deltagernes hjemstavn med spændende besøg og samvær, og en yngre frivillig er blevet fast hygge-pianist i caféen. Et tredje sted fandt fire frivillige sammen om at fejre jul, og to fik gennem deres frivillig-engagement afklaret deres jobsituation og tildelt pension.

Café-lederne oplever, at det er en overvindelse at træde ind i ukendte sammenhænge, særligt hvis man har en begrænset omgangskreds. Men ved at få en rolle i fællesskabet og gøre en forskel for andre i kraft af den frivillige rolle, bliver det lettere at finde vej ind i sociale relationer.

Cafélederne har stor erfaring med at skabe rammer for, at den enkelte kan bidrage med det, som vedkommende kan, og samtidig lægge trædesten ud for den enkelte, som kan udvikle sig personligt gennem frivillighed og føle samhørighed ved at bidrage sammen med andre.

Opgaverne for de nye frivillige er meget forskellige: En har planlagt menuen og er chefkok, en skræller kartofler, en anden sørger for at pynte bordet, en tredje synger for ved fællessang, og en fjerde har planlagt og viser an på gåturen i lokalområdet.