Sypigeprojektet i Pakistan

I året 2010 har vi jo besluttet, at støtte ”Sypige-skole-projektet” i Pakistan, der gennemføres i samarbejde med Dansk Europa Mission. Projektet skal støtte udsatte unge piger, der for kr. 1.000,- kan få en skole- og syuddannelse i 1 år, og på den måde være med til, at forsørge sin familie.

For kr. 40.000,- kan der oprettes en helt ny skole for 40 piger, så der er flere muligheder for både personer og/eller Y’s Men’s Clubber.

Pakistan er i øjeblikket ramt af store oversvømmelser, og derfor er det endnu mere nødvendigt, at vi hjælper de mange udstødte unge piger, med skolegang og en uddannelse, så de selv kan være med til at gøre en indsat for at afhjælpe de problemer den pakistanske befolkning nu oplever. Hjælp til selvhjælp vil også i denne situation være med til, at gøre en forskel, så derfor vil jeg gerne opfordre dig og din Y’s Men’s Club til, at hjælpe – hvor der er hjælp behov – og så få mulighed for fradrag.

Sana kan nu få en tryg fremtid

Af projektleder, cand.scient.pol. Samuel Nymann Eriksen

Før pigen Sana begyndte på syskole, arbejdede hun i huset hos en indflydelsesrig forretningsmand, som voldtog hende. Mange piger som Sana ønsker inderligt, at få mulighed for at komme på syskole.

Sana arbejdede i huset

Sana er en ung og smuk pige. For at værne om hendes integritet efter de krænkende overgreb, hun har været udsat for, vises hendes billede ikke. Før hun kom på syskole, arbejdede hun i huset hos en forretningsmand. En dag skulle forretningsmandens hustru og børn ud af huset, fordi de skulle besøge hustruens mor i en anden by. Forretningsmanden var derfor alene i huset, da Sana som sædvanligt mødte for at arbejde i hjemmet. Han greb hende og voldtog hende. Hun prøvede at sige til ham, at hun ville fortælle det til hans hustru, men dette fik ham ikke til at stoppe.

Efter voldtægten anklagede han hende i stedet for at have stjålet hans hustrus smykker, mens hun var ude af huset, og han ringede til politiet og bad dem arrestere hende. At den uskyldige pige således blev ramt på to måder kunne ske, fordi hun tilhører den kristne minoritet i landet, der i høj grad oplever diskrimination i samfundet. Mens forretningsmanden er en kendt skikkelse og har stor indflydelse, er Sana modsat en magtesløs pige, hvis synspunkt ingen lytter til, og hun kan ikke være sikker på at få en retfærdig behandling hos politiet eller en retfærdig rettergang hos domstolene. Efter krænkelsen var hendes hjerte helt sønderknust, og hun ønskede at begå selvmord. Men tak Gud, at hendes forældre og indbyggerne i landsbyen reddede hende. Dog hænder det af og til, at hun stadig kommer i en choktilstand som følge af, hvad hun har været udsat for.

Blandt eleverne på de syskoler, Dansk Europamission indtil nu har oprettet, er der også piger, der har udført fysisk hårdt arbejde i industrien og på murstensfabrikker, før de begyndte på en af skolerne. Der er mange eksempler på, at de og deres familier i mange år, under slaveagtige forhold, har været bundet til disse murstensfabrikker som følge af lån, de har modtaget fra arbejdsgiverne til ågerrenter. En væsentlig årsag til, at arbejdsgiverne kan få fattige til at underskrive sådanne kontrakter, er deres mangel på grundlæggende færdigheder som at kunne læse og regne, og de har dermed ikke kunnet gennemskue de for dem ugunstige vilkår i låneaftalen.

På grund af, at Y’s Men’s indsamling til pigernes uddannelse, får de mulighed for at lære at læse, skrive, regne og tilegne sig håndværk, hvorigennem de kan forsørge sig selv samt deres familier.

Selvværdet kan genoprettes

Derudover har pigerne på syskolerne mulighed for dagligt at høre fra Bibelen, bede og synge til Gud. De er kun sammen med kvinder og undervises af kvinder. Desuden har de mulighed for at få rådgivning fra en kvinde, der har stor erfaring i rådgivning af piger, der har været udsat for krænkelser. Pigerne er således i et miljø, hvor deres selvværd og selvbillede kan genoprettes.

Rani længes efter at komme på syskole

Der er mange piger som Sana der i dag inderligt længes efter at komme på syskole. En af dem er Rani på 22 år. Hun fortæller: For ni måneder siden døde min far. Vi har ikke penge nok til at dække de daglige udgifter, og desværre må min mor, mine søstre og jeg arbejde på murstensfabrik. Det er piger som Rani Y’s Men i 2010 giver mulighed for at få en tryg og bedre fremtid.

Årets projekt med skattefradragsret:

SYPIGESKOLEN I PAKISTAN