I 2001 oplevede vi den store glæde at Y’men Region Danmark indsamlede 1,3 mill. Kroner til etableringen af CaféK. I troede på os, og vi har kvitteret ved at holde ud og stadig være tidssvarende og med lyst til fremtidens udfordringer, og bevist at pengene var givet godt ud.
Vores formål og målsætninger er uændrede siden caféens åbning i 2001, nemlig at skabe et alternativt tilbud til unge, - et gratis tilbud om samvær, samtale og aktiviteter, og et tilbud, der bygger på frivillig arbejdskraft.
Caféens formål er at være forebyggende og ikke behandlende eller helbredende.

Ungdomscaféen K
- et levende og nærværende regionsprojekt! (2000-2001)
Med regionsprojektet 2000-2001 satte Y’s Men Region Danmark fokus på det "nære" - og var med projektet med til at virkeliggøre ideerne om at gå nye veje og afprøve andre arbejdsformer i det kirkelige ungdomsarbejde herhjemme i Danmark. Det er nu to år siden, Ungdomscaféen K åbnede dørene og med frivillige som hoveddrivkraft begyndte det daglige arbejde med at være et levende og nærværende kirkeligt tilbud for unge - "i øjenhøjde" og midt i hjertet af København.

Mange unge har i de forløbne 2 år fundet vej til CaféK - i dagligdagen og ved særlige lejligheder, når vejen tilfældigvis faldt forbi eller som fast holdepunkt i deres færden i city og som mødested med venner og nye bekendte. I 2002 var det gennemsnitlige besøgstal ca. 35 unge pr. åbningsdag, og bag dette tal gemmer sig store variationer - fordelt over året, fra dag til dag og hen over den enkelte åbningsdag. Og de unge bruger caféen på vidt forskellig måde - nogle unge søger ind, når der i forvejen er mange andre i caféen, mens andre synes at foretrække "stille" tidspunkter med få gæster - hvor der måske er bedre mulighed for at få en stille snak med caféens medarbejdere.

Det kræver en stor stab at holde caféen åben 14-22 alle hverdage, og som i ethvert andet frivilligt arbejde sker der en vis udskiftning i kredsen af medarbejdere. Men gennem hele caféens levetid har mange frivillige fundet vej til projektet - både "garvede ledere" og frivillige, som (bogstaveligt talt) er "kommet ind fra gaden" og som næppe ville have fundet vej til en ledertjans i det almindelige, kirkelige ungdomsarbejde. I den forstand åbner projektet måske også nye veje i det kirkelige arbejde - ligesom caféen for nogle medarbejdere har været en dør-åbner til et kirkeligt univers.

Som frivillig-projekt har caféen i 2002 og 2003 opnået driftstilskud fra Socialministeriet og Københavns Kommune - og dette har givet et økonomisk fundament at arbejde ud fra. Men projektet er fortsat afhængig af støtte fra fonde, samarbejdspartnere, clubber og enkeltpersoner - en udfordring, som naturligvis kræver "tro på sagen", men som også gør enhver fortsat støtte til mere end blot en økonomisk håndsrækning. Den fortsatte opbakning, medleven og støtte fra bl.a. Y’s Men rundt i landet er af uvurderlig betydning - og giver mod på det fortsatte arbejde med og for unge, som fra hele København søger ind mod City! Tak for jeres støtte!
 

CaféK 10 år på banen for de unge i centrum af København.
CaféK blev 10 år den 1. juni og besluttede efter en evaluering at de 10 års arbejde at sætte endnu mere gang i den.
Den 1. juni 2011 havde CaféK 10 års fødselsdag, og i den forbindelse besluttede gruppen bag projektet at evaluere de 10 års indsats og sammenholde den med situationen i 2011.
 

Er der fortsat brug for en Cafe som vi har praktiseret?,
har de unge og deres adfærd ændret sig?, hvad lykkedes ikke i de 10 år?, hvordan med de frivillige og deres indsats? m.m.
Vi blev straks enige om, at det formål vi startede på stadig holder, der er stadig brug for et sted hvor der er plads til forskellighed til samtale og samvær.

Fra starten lå der i projektet indbygget at vi også i mødet med de unge der kom i Caféen, ville forsøge at skabe fællesskaber af mere forpligtende karakter. Dette er ikke lykkedes tilstrækkeligt for os, i stor grad fordi det var for stor og for mangeartet
en opgave at drive caféen, så dette blev ikke prioteret så højt .

Vi har fra efteråret 2011 så besluttet at dele opgave i 2 så 1 person tager sig af den daglige drift af Caféen og 1person tager sig af de mere forpligtende aktiviteter.