GDPR-reglerne

GDPR er ensbetydende med en masse regler, og disse kan være vanskelige for en lille virksomhed, forening og organisation gennemskue.

Persondataforordningens formål er at fremme beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhed, foreninger og organisationer er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne.

Persondatalovgivning, nye dokumenter

For at hjælpe klubberne med at overholde persondatalovgivningen har Regionen udarbejdet 4 nye dokumenter. Disse dokumenter skal klubberne anvende i tiden frem i stedet for de 9 tidligere fremsendte.

Nye dokumenter
2 af de tidligere dokumenter ’Persondatapolitik’ og ’Fortegnelse’ er blevet omskrevet. Desuden er der udarbejdet
1 samtykkeerklæring om ekstern brug af data og 1 samtykkeerklæring om billeder.

Hvorfor nye dokumenter?
Der har været et stort behov for at få udarbejdet nogle mere overskuelige og lettere forståelige dokumenter.
Persondatalovgivningen er ikke ændret, men inden for lovgivningens rammer er der mulighed for at reducere i antallet af dokumenter. Det har vi derfor benyttet os af.
Klubberne overholder for nuværende ikke lovgivningens krav til ’Fortegnelse over behandlingsaktiviteter’. Det retter vi samtidig op på.
Endelig skal medlemmerne give samtykke til ekstern brug af data og til optagelse og brug af billeder.