K- Familien

Der er otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. De har hver deres speciale og løser vidt forskellige opgaver, og de bygger alle på et stort frivilligt engagement.  

De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark, og har hver især egne ledelser og egne økonomier. Alle vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt.

De bliver ofte forvekslet med hinanden. KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

De bliver ofte forvekslet med hinanden. 

KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Det startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud. De tog KFUM og KFUK- tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverda gskirke. Dér er de stadig.Forståelsen af, at ethvert menneske er en unik skabning, går igen i alle otte organisationer.

Til Y´s Familien hører også FDF.

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. FDF bygger på det kristne livssyn.