Få en broderklub til berigelse i klublivet!

Broderklubprogrammet er et program, der medvirker til at binde klubber i forskellige lande sammen i et fællesskab.

Fællesskabet er befordrende for en bedre indbyrdes forståelse for Y’s Men og Menetter både lokalt og globalt.

Programmet er konstrueret til at lære om og til udveksling af idéer, klubberne imellem, hvad enten det er klubber ret tæt på eller på den anden side af jorden.

Lav f.eks. en aftale om besøg hvert år, hvor I og broderklubben på skift står for arrangementet. Nedsæt et udvalg eller udpeg en person (organisator), der sørger for aftalens overholdelse.

Fakta - information

Omkring halvdelen af de danske klubber har én eller flere broderklubber, så der er mange nye muligheder. 

Klubberne kan kontakte tjenestelederen for yderligere informationer om programmet, evt. i forbindelse med en klubaften.

+45 40 46 83 23

[mail]