Fakta om broderklubber og World Outlook

Y´s Men International er en bevægelse, der støtter og arbejder for en bedre verden, lokalt og globalt. Derfor har Y´s Men´s bevægelsen også nogle forskellige tjenestegrene. En af tjenestegrenene hedder

Broderklubber & World Outlook. I Danmark kalder vi den person, der har ansvaret for en tjenestegren, for en tjenesteleder (Regional Service Director, RSD).  Tjenestelederen kan kontaktes med henblik på spørgsmål i forbindelse med at få en venskabsklub (broderklub). Hvad gør man, hvordan kan det fungere,  praktiske forhold osv.  

Under punktet ”Praktisk Information” findes  kontaktoplysninger om tjenestelederen Villy Mølgaard.

Ca. halvdelen af de omkring 140 danske klubber har én eller flere venskabsklubber. Der er altså mange klubber i Danmark, der endnu har til gode at få en broderklub til glæde og berigelse både for den danske og den udenlandske klub. Det skal også nævnes, at nogle klubber har danske venskabsklubber.

Jeg kommer gerne ud i klubben for at orientere om World Outlook og Venskabsklubber.