Welcome to the new project
Let’s together build a better tomorrow and make this world a better place to live!!

Vores Internationale præsident Jacob Kristensen har valgt et projekt for det kommende år og vi håber, at klubberne vil følge op på dette og støtte FNs verdensplan om et grønnere miljø.

Projektet WEEK4WASTE går i sin enkelthed ud på at gøre landskabet mere grønt ved at opsamle affald i jeres lokale område.
Y`s Men er en service organisation, og vi skal derfor også ”servicere” vores landskab.

Alt for meget affald smides over alt og det skader naturen. Grundvandet forurenes og dyr spiser plastic, glas og dåser. Luften forurenes når der afbrændes affald m.m. Og vi nyder jo absolut ikke en natur, hvor det flyder med affald.

Som Y´s Men må vi tage vare på naturen for vore efterfølgere. Vi kan gennem dette projekt være med til at præge holdningen blandt befolkningen til ikke at efterlade affald på gader og stræder.