Nye veje ud af ensomheden - 2019-20 regionsprojektet er afsluttet.

Den afsluttende rapport finder du her.....

Projektet Nye veje ud af ensomheden blev ekstra aktuelt under corona restriktionerne, men som det fremgår af den fyldige og meget fortællende, grundige rapport fra KFUM´s Sociale Arbejde, har vore klubbers donationer på over 1.2 mill. kr. virkelig gjort en forskel for mange. Tak for det.

Y´s Men har 2 repræsentanter i deres bestyrelse, Kristen Grysbæk og Jan Strange, der ikke blot har fulgt dette projekt, men som også følger det øvrige arbejde organisationen udfører for de mange udsatte i vores samfund. Tak også til dem for deres indsats.

NYE VEJE  UD AF  ENSOMHEDEN

Regionsprojekt 2019-20

Projektet har til formål at hjælpe 2.8OO  mennesker  – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed. 


Indsatsen forventes at knopskyde og derved have større og varige positive effekter på livskvaliteten for tusindvis af mennesker i udsatte livssituationer. Vi vil desuden ud­arbejde metoder og opsamle erfaringer, der kan  bruges af andre organisationer. 


Regionsprojektet vil involvere minimum 4OO sårbare mennesker i frivilligt arbejde, og de kan støtte yder­ligere 2.4OO mennesker med at danne netværk og 
fællesskaber og derved slippe ud af  ensomhed.