Kollektiv Ulykkesforsikring - 882 3.000.002.205

Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der er sket under aktiviteter i klubbens regi, forudsat at der ikke samtidig er dækning under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Alle policer ligger på intranetet