Kollektiv Ulykkesforsikring - 882 3.000.002.205

Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket under aktiviteter i klubben regi, forudsat at der ikke samtidig er dækning under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring-