Interne fonde

Y’s Men''s bevægelsens interne fonde, eller udviklingsprogrammer, har det til fælles, at de alle er internationale, altså gældende for alle Y’s Men i hele verden.

De har forskellige formål men er alle skabt af midler, fremskaffet og indbetalt af Y’s Men eller klubber.

Klik ind på de specifikke fonde for at få mere viden, eller oplysning om betingelserne for, og hvordan du får adgang til fondsmidlerne.