Den første klub

Efter 2. verdenskrigmyldrede det med amerikanere i Europa og i forbindelse med en rejse til Prag, hørte købmand Ejnar Davidsen fra Aalborg om den kristne bevægelse, og blev spurgt om det ikke var en ide at starte i Danmark. 

Ejnar Davidsen fortalte om sine oplevelser til KFUM kammerater i marts 1947 og den første Y’s Men’s Club i Danmark var en realitet d. 11. august 1947 i Aalborg.

Klubmøderne holdes ikke som frokostmøder i Danmark, men om aftenen til et måltid mad. 

I 2010 er der 139 danske klubber og 17 klubber i distrikt Donau samt distrkit Transylvanien, som hører til i organisationen under Region Danmark.

I maj 1922 blev Ohio’s Y’s Men’s Club stiftet af dommer Paul W. Alexander og herefter gik det hurtigt ud over verden og bevægelsen kom til Europa i 1928, hvor den første klub blev chartret i Tallin.

Ejnar Davidsen fortalte om sine oplevelser til KFUM kammerater i marts 1947 og den første Y’s Men’s Club i Danmark var en realitet d. 11. august 1947 i Aalborg.