MENINGSFULDT

Man kan være kammerater med så mange og på mange forskellige måder, men det særlige ved Y´s Men er, at kammeratskabet har mening og giver mening.

Vi er sammen om fælles værdier, og vi samarbejder om forskellige projekter, hvor vi har fokus på, at disse projekter og vore arrangementer i øvrigt også giver mening og værdi for andre. Vi vedkender os at have en ganske særlig tilknytning til KFUM/K og de organisationer, som rummes under ”K-familien”. Disse har vores særlige bevågenhed, men vores udsyn rækker meget længere. Region Danmark har gennem en årrække fået etableret Y´s Mens klubber i nogle Central Østeuropæiske lande. Dette fremsyn har bevirket et ganske særligt engagement under den nuværende situation i Østeuropa.

Udover økonomisk støtte giver vore demokratiske principper og vore foreningstraditioner et væsentligt bidrag til meningsfyldt bilateralt samarbejde - alt sammen med det mål for øje: ”at skabe en bedre verden”.
Mange af vore medlemmer har taget aktiv del i den internationale ledelse og det internationale arbejde. Det bliver der lagt mærke til – og det giver mening.