Bestyrelsesansvarsforsikring - 670 8.042.185

Dækker bestyrelses- samt regionsledelsens- og regionsrådets ansvarsområde.